• +38(050)552-39-47
 • +38(097)336-58-28
 • +38(093)064-44-19
 • kiev@wis.com.ua

Деякі особливості юридичного перекладу

Інтеграція України в світову спільноту, встановлення і розширення політичних, економічних, культурних і ділових зв’язків набувають глобального масштабу. Більшість таких контактів неможливі без належного юридичного обслуговування. Таким чином, зростає обсяг роботи з юридичними документами іноземною мовою, та частіше виникає необхідність грамотно скласти документи іншими мовами або перекласти їх з української.

Оскільки юридичний документ має специфічну структуру та оформлення, вимоги до яких відрізняються в різних країнах, досягнення адекватності під час перекладу та оформлення тексту перекладу вимагає особливих навичок і знань. Тому доцільним буде розглянути особливості досягнення адекватності під час перекладу юридичних документів докладніше.

У мові перекладу зберігається композиція оригінала, та власне мовні штампи можуть відрізнятися за внутрішньою формою, але зберігатися за змістом. Англійській мові властива висока культура та стандартизація документів. В українській мові набагато менше постійних риторичних штампів. Саме тому під час перекладу часто доводиться використовувати дослівне трактування. Однак це небезпечний спосіб досягнення адекватності, адже в юридичній документації кожне слово має важливе значення, а помилкове трактування може привести до зміни змісту.

Основні вимоги до перекладу юридичного тексту:

  1. Зміст початкового тексту повинен бути переданий мовою перекладу точно й зрозуміло для читача, виключаючи будь-яке спотворення сенсу або неоднозначне тлумачення.
  2. Текст перекладу необхідно надати в природній для мови перекладу формі вираження, з тим порядком слів і побудовою речень, які властиві мові перекладу. Найчастіше перекладачеві доводиться міняти члени речення місцями, опускати або додавати деякі слова для пояснення змісту оригінала з метою передачі правильного сенсу.
  3. Необхідно знаходити адекватний переклад термінів, абревіатур, скорочень і символів, які складають значний обсяг лексики юридичних документів.
  4. Переклад повинен точно відображати оригінал документа. Абсолютно всі написи, штампи, штемпелі та печатки необхідно вказувати в тексті перекладу юридичних документів, усі примітки беруться в дужки. Розташування таких приміток теж необхідно зберігати незмінним.
  5. Оформлення двомовного документа вимагає, щоб обидві версії розташовувалися на одній сторінці, оригінал – зліва, переклад – справа, початки відповідних абзаців були на одному рядку, зміст підписів, печаток і штампів був перекладений.

На особливу увагу заслуговують правила та норми, які є причиною перекладацьких помилок і проблем, а саме: розташування реквізитів в англійських та українських юридичних документах (місце назви адресата, дати складання документа, місце підписів посадових осіб, оформлення статей, пунктів і параграфів тощо); переклад дат, імен, прізвищ, назв, найменувань.

Послуги бюро перекладів